امروز: شنبه ۵-اسفند-۱۳۹۶ / السبت 09-جماد ثاني-1439 / Saturday 2018-February-24

مناسبت روز
پیام روز :

کوهنوردی۹۵/۱۱/۱

کوهنوردی۹۵/۱۱/۱

در  برنامه های هفتگی روز جمعه۹۵/۱۱/۱جمعی از شورای پایگاه برای شرکت در دعای ندبه و همچنین کوهنوردی در منطقه سیراب  اقدام نمودنند.

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

18

 

17

 

نظر خود را بگذارید .