امروز: جمعه ۴-خرداد-۱۳۹۷ / الجمعة 11-رمضان-1439 / Friday 2018-May-25

مناسبت روز
پیام روز :

مراسم تجلیل در حوزه۷۱۷ شهید بهشتی

مراسم تجلیل در حوزه۷۱۷ شهید بهشتی

در اخرین جلسه حوزه ۷۱۷ شهید بهشتی که با شرکت فرماندهان پایگاه های تابع و شورای فرماندهی حوزه ۷۱۷ شهید بهشتی برگزار شد،
از فرمانده پایگاه شهید کلاهدوز بسیجی حسین دمشقی
جانشین فرمانده پایگاه شهید کلاهدوز بسیجی ولی جان پروا
معاونت اردویی حوزه ۷۱۷ بسیجی محمد باقر اکبری

تقدیر و تجلیل به جا آمد.

همچنین آقای ولی جان پروا بسیجی نمونه پایگاه در سال جاری انتخاب گردید.

2

 فرمانده پایگاه شهید کلاهدوز بسیجی حسین دمشقی

 

3

جانشین فرمانده پایگاه شهید کلاهدوز بسیجی ولی جان پروا

4

معاونت اردویی حوزه ۷۱۷ بسیجی محمد باقر اکبری

 

نظر خود را بگذارید .