امروز: شنبه ۵-اسفند-۱۳۹۶ / السبت 09-جماد ثاني-1439 / Saturday 2018-February-24

مناسبت روز
پیام روز :

دیدوبازدید ایام عید شورا پایگاه

دیدوبازدید ایام عید شورا پایگاه

در ایام عید فرماندهی پایگاه به همراه تعدادی از شورای پایگاه از دیگر دوستان شورا پایگاه شهید کلاهدوز صله رحم بجا اوردن.

 

منزل ولی جانپروامنزل اقای ولی جان پروا

 

منزل حمید عزیزیمنزل اقای حمید عزیزی

 

منزل مهدی فریدونی

منزل اقای مهدی فریدونی

منزل علی خدایی

منزل اقای علی خدایی

منزل اکبری2منزل اقای محمد باقر اکبری

منزل محمد باقر اکبری

 

نظر خود را بگذارید .