امروز: سه شنبه ۱-خرداد-۱۳۹۷ / الثلاثاء 08-رمضان-1439 / Tuesday 2018-May-22

مناسبت روز
پیام روز :

سازماندهی اقلام آماد و نیروی انسانی

سازماندهی اقلام آماد و نیروی انسانی

در ادامه تغیرات در ظاهر وسازماندهی کردن اقلام پایگاه شهید کلاهدوز

قسمت آماد و نیروی انسانی توسط شورا و فرماندهی پایگاه انجام شد.

سازماندهی اقلام پایگاه شهید کلاهدوز

 

سازماندهی اقلام پایگاه شهید کلاهدوز

سازماندهی اقلام پایگاه شهید کلاهدوز

سازماندهی اقلام پایگاه شهید کلاهدوز

سازماندهی اقلام پایگاه شهید کلاهدوز

سازماندهی اقلام پایگاه شهید کلاهدوز

 

سازماندهی اقلام پایگاه شهید کلاهدوز

نظر خود را بگذارید .