امروز: سه شنبه ۱-خرداد-۱۳۹۷ / الثلاثاء 08-رمضان-1439 / Tuesday 2018-May-22

مناسبت روز
پیام روز :

اردوی شورا ۱۳۹۶/۰۲/۰۸

اردوی شورا ۱۳۹۶/۰۲/۰۸

اردوی یک روزه شورای پایگاه شهید کلاهدوز در کوه های میر منطقه الموت

 

*از کلیه بازدید کنندگان پوزش می طلبیم ،به علت وجود مشکلات سایت صالحین چینش تصاویر مرتب نمی باشد.

photo_2017-05-02_15-29-08

 

photo_2017-05-02_15-29-07

 

photo_2017-05-02_15-29-03

 

photo_2017-05-02_15-28-49

 

photo_2017-05-02_15-28-52

 

photo_2017-05-02_15-28-54

 

photo_2017-05-02_15-28-59

 

photo_2017-05-02_15-28-47

 

photo_2017-05-02_15-28-44

 

photo_2017-05-02_15-28-40

 

photo_2017-05-02_15-28-37

 

photo_2017-05-02_15-28-29

 

photo_2017-05-02_15-28-31

 

photo_2017-05-02_15-28-33

 

photo_2017-05-02_15-28-35

 

photo_2017-05-02_15-28-27

 

photo_2017-05-02_15-28-25

 

photo_2017-05-02_15-28-23

 

photo_2017-05-02_15-28-20

 

photo_2017-05-02_15-28-11

 

photo_2017-05-02_15-28-14

 

photo_2017-05-02_15-28-16

 

photo_2017-05-02_15-28-18

 

photo_2017-05-02_15-28-09

 

photo_2017-05-02_15-28-06

 

photo_2017-05-02_15-26-04

 

photo_2017-05-02_12-23-38

 

photo_2017-05-02_12-23-39

 

photo_2017-05-02_12-23-41

 

photo_2017-05-02_12-23-37

 

photo_2017-05-02_12-23-36

 

photo_2017-05-02_12-23-35

 

photo_2017-05-02_12-23-34

 

photo_2017-05-02_12-23-30

 

photo_2017-05-02_12-23-31

 

photo_2017-05-02_12-23-33

 

photo_2017-05-02_12-23-27

 

photo_2017-05-02_12-23-20

 

photo_2017-05-02_12-12-37

 

photo_2017-05-02_12-12-36

 

photo_2017-05-02_12-12-41

 

photo_2017-05-02_12-23-26

 

photo_2017-05-02_12-23-24

 

photo_2017-05-02_12-12-40

 

photo_2017-05-02_12-12-34

 

photo_2017-05-02_12-12-33

 

photo_2017-05-02_12-12-39

 

photo_2017-05-02_12-23-23

 

photo_2017-05-02_12-12-26

 

photo_2017-05-02_12-12-28

 

photo_2017-05-02_12-12-29

 

photo_2017-05-02_12-12-32

 

photo_2017-04-28_22-26-46

نظر خود را بگذارید .