امروز: دوشنبه ۲۸-خرداد-۱۳۹۷ / الإثنين 05-شوال-1439 / Monday 2018-June-18

مناسبت روز
پیام روز :

تجمیع زباله های منطقه میر الموت ۱۳۹۶/۰۲/۰۸

تجمیع زباله های منطقه میر الموت ۱۳۹۶/۰۲/۰۸

تجمیع زباله های منطقه میر در اردوی شورا توسط گروه جهادی سجیل

 

*از کلیه بازدید کنندگان پوزش می طلبیم ،به علت وجود مشکلات سایت صالحین چینش تصاویر مرتب نمی باشد.

photo_2017-05-02_15-30-36

 

photo_2017-05-02_15-30-35

 

photo_2017-05-02_15-30-27

 

photo_2017-05-02_15-30-29

 

photo_2017-05-02_15-30-30

 

photo_2017-05-02_15-30-33

 

photo_2017-05-02_15-30-25

 

photo_2017-05-02_15-30-23

 

photo_2017-05-02_15-30-21

 

photo_2017-05-02_15-30-19

 

photo_2017-05-02_15-30-11

 

photo_2017-05-02_15-30-14

 

photo_2017-05-02_15-30-16

 

photo_2017-05-02_15-30-17

 

photo_2017-05-02_15-30-10

 

photo_2017-05-02_15-30-01

 

photo_2017-05-02_15-29-53

 

photo_2017-05-02_15-29-45

 

photo_2017-05-02_15-29-43

 

photo_2017-05-02_15-29-51

 

photo_2017-05-02_15-29-59

 

photo_2017-05-02_15-30-07

 

photo_2017-05-02_15-30-06

 

photo_2017-05-02_15-29-57

 

photo_2017-05-02_15-29-49

 

photo_2017-05-02_15-29-41

 

photo_2017-05-02_15-29-39

 

photo_2017-05-02_15-29-47

 

photo_2017-05-02_15-29-55

 

photo_2017-05-02_15-30-03

 

photo_2017-05-02_15-29-31

 

photo_2017-05-02_15-29-35

 

photo_2017-05-02_15-29-33

 

photo_2017-05-02_15-29-37

 

photo_2017-05-02_15-29-30

 

photo_2017-05-02_15-29-28

 

photo_2017-05-02_15-29-24

 

photo_2017-05-02_15-29-26

 

photo_2017-05-02_15-29-16

 

photo_2017-05-02_15-29-18

 

photo_2017-05-02_15-29-20

 

photo_2017-05-02_15-29-22

 

photo_2017-05-02_15-29-15

 

photo_2017-05-02_15-29-13

نظر خود را بگذارید .